ให้บริการตรวจท้องแพะ ให้กับฟาร์มสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงแพะแกะ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ออกให้บริการตรวจท้องแพะ จำนวน 41 ตัว ตั้งท้อง 30 ตัว และเหนี่ยวนำการเป็นสัด 11 ตัว ให้กับฟาร์มสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงแพะแกะ มีนบุรี คลองสามวา กรุงเทพมหานคร