บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ตำบลย่านยาวและตำบลคลองกระจง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมสวรรคโลก1และ2 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลกออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่ตำบลย่านยาวและตำบลคลองกระจง จำนวน 10 ราย  134 ตัว