ออกพื้นที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โค ในพื้นที่ จ.สงขลา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ออกพื้นที่ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โค ในพื้นที่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมสอดฮอร์โมน Cidr B จำนวน 6 ตัว  และ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่  ตรวจท้องโคจำนวน 3 ตัว ท้อง 1 ตัว วางฮอร์โมน 2 ตัว ตรวจท้องแพะที่ได้รับการผสมเทียม จำนวน 6 ตัว   ท้อง 4 ตัว พร้อมเหนี่ยวนำการเป็นสัด จำนวน 2 ตัว