แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธ์ในฟาร์เกษตรกร ในพื้นที่ ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ออกปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธ์ในฟาร์เกษตรกรจำนวน 5 ฟาร์ม 51 ตัว ตามโครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอลโฮสไตล์ ในพื้นที่ ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี