ร่วมให้บริการประชาชน ที่เดินทางกลับบ้านเพื่อแวะระหว่างทางและพักรถ ช่วงวันหยุดในเทศกาลปีใหม่

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี ร่วมให้บริการประชาชน ที่เดินทางกลับบ้านเพื่อแวะระหว่างทางและพักรถ  ช่วงวันหยุด ในเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยให้บริการน้ำดื่ม ขนม ในวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี..ตามโครงการ"ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ปีพ.ศ.2563"