ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ

ศผท.อุบลราชธานี ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ,เหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมนในแม่โคบราห์มันแดง จำนวน 11 ตัว และรักษาภาวะแผลเปิดที่มีหนอนแมลงวันระยะตัวอ่อนอยู่ภายในแผลแม่โค (vulval myiasis in 12 years-old American Brahman cow) กิจกรรมขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ 3 มกราคม 2563 พื้นที่ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี