ให้บริการ​ผสมเทียม​โคนม​ อำเภอ​เมือง​เพชรบูรณ์​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​

วันที่​ 3 มกราคม​2563
ศูนย์​วิจัย​การ​ผสมเทียม​และ​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​พิษณุโลก​ โดย​สถานี​พัฒนา​เทคโนโลยี​การ​ผสมเทียม​ตากฟ้า​ ให้บริการ​ผสมเทียม​โคนม​ ทั้งหมด​1ฟาร์ม​จำนวน​1 ตัว​ฟาร์ม​สมบุญ​ คง​รอด​ 241​ตำ​บล​ใน​เมือง​ อำเภอ​เมือง​เพชรบูรณ์​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​  พื้นที่​ปศุสัตว์​เขต ​6