ฉีดวัคซีนป้องกันปากและเท้าเปื่อย

วันที่ 6 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ผสมเทียมของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาในพื้นสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาออกพื้นที่ร่วมปศุสัตว์อำเภอระโนดและอาสาผสมเทียมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ฉีดวัคซีนป้องกันปากและเท้าเปื่อย ที่ ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด สงขลา จำนวน 12 ราย 86 ตัว