ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนสัรินทร์วากิว

วันที่ 31 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา และเชียงใหม่ ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ให้กับโคลูกผสมวากิว จำนวน 6 ตัว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนสัรินทร์วากิว ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์