ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมของนายสุรสิทธิ์ นพเกื้อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันที่ 20 มกราคม 2563
ศูนย์​วิจัย​การ​ผสมเทียม​และ​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​สุ​ราษฎร์​ธานี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมหงษ์เจริญ ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมของนายสุรสิทธิ์ นพเกื้อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
- ทำการตรวจการตั้งท้องโคนม จำนวน 3 ตัว
- ล้วงตรวจแก้ไขระบบสืบพันธุ์ จำนวน 3 ตัว
- ช่วยแก้ไขภาวะรกค้างจำนวน 1 ตัว
- ติดตามลูกเกิดจำนวน 1 ตัว