ร่วมกันจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์​การเรียนรู้เศรษฐกิจ​พอเพียง (ไร่เขาบัวทอง)​

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563
กรมปศุสัตว์​และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี​ ได้ร่วมกันจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์​การเรียนรู้เศรษฐกิจ​พอเพียง (ไร่เขาบัวทอง)​ อำเภอมวกเหล็ก​ จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
- การจัดนิทรรศการ​
- การประกวดพันธุ์​แพะ  
- การประชุมวิชาการและเสวนาเกษตรกร
- กิจกรรมสานสัมพันธ์​เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ
- การสาธิต​และการแข่งขันการทำผลิตภัณฑ์​จากเนื้อและนมแพะ
ในการนี้ศูนย์​วิจัย​การ​ผสมเทียม​และ​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​สุ​ราษฎร์​ธานี​ได้​เข้าร่วมงานดังกล่าวนี้ด้วย