ทำการตรวจท้องโคที่ได้รับการย้ายฝากตัวอ่อนโค ย้ายฝากตัวอ่อนพ่อ Top Bull รุ่นที่ 25

วันที่ 20 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ นครราชสีมา ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ทำการตรวจท้องโคที่ได้รับการย้ายฝากตัวอ่อนโค ย้ายฝากตัวอ่อนพ่อ Top Bull รุ่นที่ 25   ย้ายฝากตัวอ่อนแช่แข็ง ไทยแบล็ค