ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรม รณรงค์ " EVERY DAY SAY NO TO PLASTIC BAGS"

วันที่  20  มกราคม  2563
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายประพัฒน์ โพธสุธน พร้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม รณรงค์ " EVERY DAY SAY NO TO PLASTIC BAGS"  งดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ.ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา