ให้บริการ​ผสมเทียม​โคนม​โดย​น้ำเชื้อ​young.sire​22​

วันที่ 20 มกราคม​2563
ศูนย์​วิจัย​การ​ผสมเทียม​และ​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​พิษณุโลก​ โดย​สถานี​พัฒนา​เทคโนโลยี​การ​ผสมเทียม​ตากฟ้า​ให้บริการ​ผสมเทียม​โคนม​โดย​น้ำเชื้อ​young.sire​22​ทั้งหมด​1ฟาร์ม​จำนวน​1​ตัว​ฟาร์ม​จินดา​ เดชะ​46​หมู่​6​ตำ​บล​ชอน​ไพร​ อำเภอ​เมือง​เพชรบูรณ์​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​พื้นที่​ปศุสัตว์​เขต​6