ตรวจเยี่ยมฟาร์มในกิจกรรมด้านปศุสัตว์ การแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์(แม่โคเนื้อไม่เป็นสัดหลังคลอด)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี  โดย สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ร่วมบูรณาการงาน กับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโขงเจียม ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมฟาร์มในกิจกรรมด้านปศุสัตว์ การแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์(แม่โคเนื้อไม่เป็นสัดหลังคลอด)โดยการเหนี่ยวนำเป็นสัด ให้กับแม่โคเนื้อ จำนวน 1 ตัว ของนายประจิตร กำแก้ว หมู่ 4 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี พร้อมทั้งได้ตรวจท้องโคเนื้อ จำนวน 1 ตัว ของนายเรือน คำภา หมู่ 1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
-พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3