ตรวจท้องแพะ และทำการเหนี่ยวนำการเป็นสัดสอดฮอร์นโมน CIDR_G

วันที่  3  กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมตำบลปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา  ออกพื้นที่ตรวจท้องแพะ และได้ทำการเหนี่ยวนำการเป็นสัดสอดฮอร์นโมน CIDR_G พร้อมฉีดยาวิตามินพร้อมมอบแร่ธาตุก้อนให้แก่เกษตรกร