ดำเนินการ pre-audit การรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี. ร่วมกับกลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ ร่วมกันดำเนินการ pre-audit การรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ ของนายฤชัย  วงศ์สุวัฒน์ ณ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง