ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงาน และรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการฯ