ตรวจท้องกระบือปลักด้วย ultrasound พร้อมแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี เข้าตรวจท้องกระบือปลักด้วย ultrasound พร้อมแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ จำนวน 16 ตัวตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 พื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ