ปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาการผสมติดยากในโคเนื้อ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาออกพื้นที่ปฎิบัติงานแก้ไขปัญหาการผสมติดยากในโคเนื้อ พร้อมตรวจท้องโค และสอดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด CIDR_G  ให้แก่เกษตรกร ที่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา