ปฏิบัติงานเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคเนื้อด้วยฮอร์โมน CIDR-B

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชกา จังหวัดบึงกาฬ ร่วมปฏิบัติงานเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคเนื้อด้วยฮอร์โมน CIDR-B บ้านหนองทุ่ม หมู่ 1 ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ