ร่วมปฏิบัติงานตรวจท้องโค-กระบือ ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และเหนี่ยวนำการเป็นสัด

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน ร่วมปฏิบัติงานตรวจท้องโค-กระบือ ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และเหนี่ยวนำการเป็นสัด ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยได้ให้บริการเกษตรกร จำนวน 80 ราย ในพื้นที่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ