เก็บตัวอย่างเลือดแพะ เพื่อตรวจหาโรคบลูเซลโลซีส

วันที่ 1  กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ผสมเทียมแพะของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาในพื้นที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมอำเภอรามัน จังหวัดยะลาออกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอรามัน จ.ยะลา ทำการการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดแพะของฟาร์มตัวอย่างเพื่อตรวจหาโรคบลูเซลโลซีส ที่ ม.2 ต.วังพญา ต.รามัน อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 56 ตัว และได้ทำการสอดฮอร์โมน CIDR_G เหนี่ยวนำแม่แพะ จำนวน 3 ตัว