เหนี่ยวนำการเป็นสัด ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

วันที่ 2 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาร่วมกับอาสาปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ออกพื้นที่ตรวจท้องโค พร้อมเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อแก้ไขปัญหาผสมติดยากให้กับโคของเกษตรกรในพื้นที่  ต.ท่าชะม่วง  อ.รัตภูมิ จ.สงขลา