รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียในพื้นที่ บ้านคำเจริญ

วันที่ 2 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ร่วมบูรณาการงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน  ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียในพื้นที่ บ้านคำเจริญ หมู่4 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ตามแผนการดำเนินงานรณรงค์ฯ เกษตรกรมารับบริการ จำนวน 20 ราย กระบือ จำนวน 41 ตัว พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ให้ปลอดโรค โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี