ร่วมปฏิบัติงานในโครงการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคเนื้อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันที่ 9 กันยายน 2563
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ ร่วมปฏิบัติงานในโครงการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคเนื้อ โดยเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคเนื้อจำนวน 15 ตัวของเกษตรในพื้นที่ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร