ปฏิบัติงานผสมเทียม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์กระบือปลัก

วันที่​ 8 มีนาคม​ 2564
ศูนย์​วิจัย​การ​ผสมเทียม​และ​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​ขอนแก่น​ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเวียง และคณะ​สัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ ปฏิบัติงานผสมเทียม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์กระบือปลัก  ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ในโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังดี  ณ วิสาหกิจ​ควายแสนรู้​ภูมิปัญญา​ท้องถิ่น​ บ้านโนนสว่าง ม.10 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น