ทำการตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคตัวรับ หลังมีอาการเป็นสัดตามธรรมชาติ

วันที่ 10 มีนาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ทำการตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคตัวรับ หลังมีอาการเป็นสัดตามธรรมชาติแล้ว 7 วัน จำนวน 2 ตัว มีแม่โคตัวรับสามารถทำการย้ายฝากตัวอ่อนได้ จำนวน 1 ตัว ในโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพสูง กรมปศุสัตว์ ณ CJ FARM บ้านใหม่ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา