ออกตรวจท้องโคเนื้อหลังจากทำการย้ายฝากตัวอ่อน

วันที่ 6 เมษายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีโดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมคำป่าหลาย จ.มุกดาหาร ร่วมบูรณาการงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร ออกตรวจท้องโคเนื้อหลังจากทำการย้ายฝากตัวอ่อน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยตัวอ่อนมาจากน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ทาจิมะชื่อ Ken  แม่พันธุ์ตัวให้เป็นโคเนื้อThai Black ท่าหลวง F2-15 ส่วนแม่พันธุ์ตัวรับเป็นพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเล่ส์พื้นเมือง ผลตรวจพบว่า ท้อง ซึ่งเป็นฟาร์ม Smart Farmer ฟาร์มต้นแบบด้านการปศุสัตว์ ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร เกษตรกร จำนวน 1 ราย  ชื่อ นายปิติพงษ์ คำพิลา 7 หมู่ 5 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร