ติดตามลูกเกิด ลูกแม่​ Bulldams​ รุ่นที่​ 25

วันที่ 7 เมษายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่นและสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเมืองขอนแก่น​2​ ติดตามลูกเกิด ลูกแม่​ Bulldams​ รุ่นที่​ 25 เกิดจากแม่โคหมายเลข 40570026 พ่อ TH 384 คลอดวันที่ 05/04/2564 เพศ ผู้ พบความผิดปกติ​ตั้งแต่แรกเกิดที่บริเวณ​ขาหลังขวา และ​ได้ทำการทำแผลให้กับลูกโค​ ณ หฤษฎ์ฟาร์ม​ ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น​