ออกพื้นที่ปฏิบัติงานผสมเทียมแพะของนายพุทธิพงศ์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมสอยดาว ออกให้บริการติดเบอร์หูพร้อมทำประวัติ(ผท.1) ในฟาร์มโครงการมาสเตอร์บูล