ปฏิบัติงานตัดแต่งกีบแพะ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติงานตัดแต่งกีบแพะ จำนวน 45 ตัว ณ ฝูงแม่พันธุ์ท็อกเกนเบอร์กและคาราฮารี เรด