ทำคลอดแพะและออกเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงแพะ

วันที่ 24 พฤษภาคม  2564 เจ้าหน้าที่ผสมเทียมแพะของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาในพื้นที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมอำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา ออกพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ม.8 บ้านน้ำค้าง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ทำคลอดแพะและออกเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงแพะ ประชาสัมพันธ์การผสมเทียมแพะ พร้อมแนะนำการใช้ฮอร์โมนในแพะ