ปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรรายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายเดิมที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วได้ปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรรายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทั้งนี้จัดให้การลงทะเบียนเรียงตามลำดับบัตรคิวมีการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด