ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อด้วยการผสมเทียมและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

วันที่  16 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีโดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเดชอุดม จ.อุบลราชธานี  ร่วมบูรณาการงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม รายละเอียดดังนี้    
1.ปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อด้วยการผสมเทียม น้ำเชื้อพ่อพันธุ์กรมปศุสัตว์  พร้อมบริการถ่ายพยาธิและมอบแร่ธาตุสำหรับสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ ม.7 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
2.ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและสำรวจสัตว์ปีกรอบที่ 2/2564 พร้อมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค​ Lumpy​ skin disease ให้เกษตรกรได้ทราบถึงการป้องกันโรค​ลัมปี้ฯ และ​ให้เป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและแจ้งการเกิดโรคสัตว์ในระดับหมู่บ้าน​ เกษตรกร 108 ราย  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19)