ออกให้บริการ ผสมเทียมและตรวจท้อง ให้แก่เกษตรกร

วันที่ 16 - 17 มิถุนายน พ.ศ.2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมท่าหลวง ออกให้บริการ ผสมเทียมและตรวจท้อง ให้แก่เกษตรกร ในโครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอลโฮล์สไตน์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค ลัมปี สกิน โดยการให้ล้างทำความสะอาดคอก,โรยพื้นคอกด้วยปูนขาวและแนะนำให้พ่นยากำจัดแมลงต่างๆ ที่เป็นพาหะของโรค ในเขตพื้นที่ ม.1 ต.ซับจำปา และ ม.1,2,3,4,5,8 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี