ออก​ปฏิบัติงาน​ในฟ​า​ร์​ม​โครงการ​ผลิต​พ่อ​โคนม​ทรอปิคอล​โฮ​ล​ส​ไตน์

วันที่​17มิถุนายน​2564ศูนย์​วิจัย​การ​ผสมเทียม​และ​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​พิษณุโลก​โดย​สถานี​พัฒนา​เทคโนโลยี​การ​ผสมเทียม​ตากฟ้า​ ออก​ปฏิบัติงาน​ในฟ​า​ร์​ม​โครงการ​ผลิต​พ่อ​โคนม​ทรอปิคอล​โฮ​ล​ส​ไตน์​ฟาร์ม​สมบุญ​ คง​รอด​241​ตำ​บล​ใน​เมือง​ อำเภอ​เมือง​เพชรบูรณ์​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​ให้บริการ​ผสมเทียม​โคนม​โดย​น​ำ​้​เชื้อ​หมายเลข​th376
หมายเลข​แม่​โค​196701nd00028