ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร พื้นที่ อ.สัตหีบ

วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางละมุง  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2  ออกปฏิบัติงานถอดฮอร์โมน CIDR-G ในแพะจำนวน 5 ตัว ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ พร้อมเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแพะจำนวน 5 ตัว เพื่อสร้างพ่อพันธุ์ไว้ใช้ในกลุ่มเกษตรกรแพะ ม.7 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ จำนวน 6 ตัว พร้อมเหนี่ยวนำให้เป็นสัด 2 ตัว