ฉีด​วัคซีน​FMD​และ​เจาะ​เลือด​เก็บ​ตัวอย่าง​ฟาร์ม​โคนม​

วันที่​ 21-22​ มี​ถุ​นา​ยน​ 2564
ศูนย์​วิจัย​การ​ผสม​เทียม​และ​เทคโนโลยี​ชีวภาพ​พิษณุโลก​โดย​สถานี​พัฒนา​เทคโนโลยี​การ​ผสม​เทียม​หล่ม​สัก​ออก​ปฏิบัติงาน​ใน​พื้นที่​ร่วม​กับ​ปศุสัตว์​อำเภอ​หล่อ​สัก​ ฉีด​วัคซีน​FMD​และ​เจาะ​เลือด​เก็บ​ตัวอย่าง​ฟาร์ม​โคนม​จำนวน​7ฟาร์ม​ 201​ ตัว
1.ฟาร์ม​นาย​สถิตย์​ ก้อน​คำ​ ต.น้ำ​ก้อ
2.ฟาร์ม​ธน​ชาติ​ฟาร์ม​ ต.บ้าน​โสก
3.ฟาร์ม​นาย​ณัฐ​พล​ แก้ว​เกิด​ ต.ห้วย​ไร่
4.ฟาร์ม​นาย​สังวาลย์​ ผิว​ผ่อง​ ต.ห้วย​ไร่
5.ฟาร์ม​นาย​กิติกร​  แก้ว​ประ​สงค์​ ต.ห้วย​ไร่
6.ฟาร์ม​นาย​ขวัญ​วิชัย​ ต.ห้วย​ไร่
7.ฟาร์ม​นาย​บุญ​มี​ ต.ห้วย​ไร่
ทั้ง​หมด​ 7 ฟาร์ม​ 201​ ตัว