ร่วมเป็นวิทยากรและบรรยายในหัวข้อ " การดูแลสุขภาพและการผลิตแพะด้วยวิธีการผสมเทียม"

วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากรและบรรยายในหัวข้อ " การดูแลสุขภาพและการผลิตแพะด้วยวิธีการผสมเทียม" ในการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรสร้างเสริมประสบการณ์เลี้ยงแพะให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 20 ราย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาหมู่ 2 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี