ออกปฏิบัติงานผสมเทียมในฟาร์ม

วันที่ 28 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมวังน้ำเย็น ออกปฏิบัติงานผสมเทียมในฟาร์มดำเนินกิจการ จำนวน 2 ฟาร์ม รวมโคนม จำนวน 3 ตัว และเก็บตัวอย่างน้ำนม จำนวน 5 ฟาร์ม รวมโคนมจำนวน 86 ตัว เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบน้ำนม ในโครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอลโฮล์สไตน์