ร่วมประชุม ชี้แจง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต โคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  ร่วมประชุม ชี้แจง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต โคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และสำรวจความพร้อม ในโครงการ พร้อมลงนามบันทึก ความพร้อม รวมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค​ลัมปิสกิน​ (LSD)​ให้กับ เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 6 ราย ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย