ปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ,สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น  ปฏิบัติงานชุดเฉพาะกิจควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์เขต 4, สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี, และ สนง.ปศุสัตว์อำเภอกุดจับ โดยรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย/ พ่นยาฆ่าเชื้อ/ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค  ในพื้นที่ ต.เมืองเพีย และ ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี