ร่วมชี้แจง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต โคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  ร่วมชี้แจง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต โคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และสำรวจความพร้อม ในโครงการ พร้อมลงนามบันทึก ความพร้อม รวมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค​ลัมปิสกิน​ (LSD)​ให้กับ เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 1 ราย ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก