ร่วมบูรณาการการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เเละสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาส ร่วมบูรณาการการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน เเละดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในพื้นที่อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย