ออกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอระโนด จ.สงขลา ฉีดวัดซีนโรคลัมปีสกิน

วันที่ 6 กรกฎาคม  2564 เจ้าหน้าที่ผสมเทียมของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาในพื้นที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมอำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา ออกพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอระโนด จ.สงขลา ฉีดวัดซีนโรคลัมปีสกิน  ที่ ม.6 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน 2 ราย 49 ตัว พร้อมติดตามเฝ้าระวังโรค แนะนำการป้องกัน การดูแลโค ให้ห่างไกลโรคระบาด และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่กำลังระบาดอยู่ในโค เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรค ในพี้นที่ ม.6 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา