เจาะเลือดแพะพ่อพันธุ์ แพะแม่พันธุ์ แพะตัวรับ แพะคอกกักเพื่อตรวจโรคบรูเซลโลซิส

วันที่ 3 สิงหาคม  2564 เจ้าหน้าที่ผสมเทียมของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาทำการเจาะเลือดแพะพ่อพันธุ์ แพะแม่พันธุ์ แพะตัวรับ แพะคอกกักเพื่อตรวจโรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis) โรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ (Caprine arthritis encephalitis, CAE) โรคพาราทูเบอร์คูโลซิส (Paratuberculosis)โรคเมลิออยโดซีส (Melioidosis) เพื่อต่ออายุฟาร์มปลอดโรคคบรูเซลโลซิส (Brucellosis)