ปฏิบัติงานโครงการทรอปิคอลโฮลสไตล์ ล้วงตรวจท้องแม่โค

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน ปฏิบัติงานโครงการทรอปิคอลโฮลสไตล์ ล้วงตรวจท้องแม่โค จำนวน 8 ตัว พบว่า ท้อง 6 ตัว ไม่ท้อง 2 ตัว ในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่