ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์

วันที่ 2 กันยายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ออกปฏิบัติงานล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์เพื่อเตรียมความพร้อมแม่โคตัวรับสำหรับการย้ายฝากตัวอ่อนโคเนื้อไทยแบล็ค จำนวน 8 ตัว ในฟาร์มเครือข่ายโครงการสร้างโคเนื้อคุณภาพไทยแบล็ค อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี