ตรวจติดตามสถานการณ์​โรค​ลั​มปี​สกิน​( Lumpy skin disease ) และรักษาพยาบาลโค​ป่วย

วันที่​  1 ตุลาคม 2564​  
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีโดย​ สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร่วมบูรณาการงานกับสำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​​เดชอุดม ออกตรวจติดตามสถานการณ์​โรค​ลั​มปี​สกิน​( Lumpy skin disease ) และรักษาพยาบาลโค​ป่วยเป็นโรคลัมปีสกิน พร้อมนี้ได้เฝ้าติดตามหลังการรักษาเบื้องต้น ลูกโคเริ่มกินหญ้า อาหารได้ตามปกติ และให้คำแนะนำ ในการดูเเลสุขภาพ​โคที่เป็นโรคลัมปีสกิน , การประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ,การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียมน้ำเชื้อพ่อพันธุ์กรมปศุสัตว์  พร้อมติดตามลูกเกิดโคเนื้อ เพศเมีย อายุ 1 วัน และลูกเกิดกระบือเพศเมีย อายุ 11 เดือน  ของเกษตรกรจำนวน 2 ราย  พื้นที่ ม. 2 ต.ป่าโม่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ภายใต้สถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19)